ZAS programibilne glavne stanice - Avant

Televes AVANT i SmartKom serija glavnih stanica predviđena je za ZAS instalacije. Kroz Avant programibilne pojačavače / glavne stanice se filtriraju, pojačavaju i prenose dalje kroz mrežu samo kanali koje korisnik odabere. Prednost u odnosu na širokopojasne pojačavače je u tome što se omogućava optimalna ekvalizacija odabranih kanala, tj. optimalno podešavanje nivoa signala na izlazu.

Obrada digitalnih DVB T/T2  multipleksa, kanalna obrada UHF signala iz više pravca, visok izlazni nivo, selektivnost, visok kvalitet filtriranja ili frekventne konverzije (samo Avant X serija)

Zavisno od konkretnog proizvoda Televes Avant stanice mogu imati do 32 nezavisna programibilna filtra za odabir i filtraciju željenih kanala, ručno ili automatsko podešavanje izlaznih nivoa (pojačanje i ekvalizacija – balansiranje signala), prolaz za satelitsku TV (IF opseg)…

Primer podešavanja Avant X PRO SAT programibilne stanice putem aplikacije

Avant i SmartKom stanice je moguće podešavati (birati kanale, izlazni nivo signala i vršiti ekvalizaciju), zavisno od proizvoda, uz pomoć web interfejsa, aplikacije Televes ASuite ili putem Televes univerzalnog programatora ref. 7234 (samo Avant).

Princip povezivanja Avant X programibilnih stanica ICP Srbija
Princip povezivanja Avant stanica

Televes Avant X ref. 5321xx

Televes AVANT X profesionalna glavna stanica za obradu digitalnih DVB T/T2 , DAB/DAB+, FM i SAT signala. Visoka selektivnost i pojačanje. Po potrebi frekventna konverzija sa kanala na kanal. Lako programiranje putem programatora, ASuite aplikacije. Automatska detekcija i regulacija nivoa moguća kod Avant X PRO i Avant X PRO SAT verzija. Prospekt Televes AVANT X

Detaljne specifikacije, uputstva, DoC… (Televes zvanični sajt): Televes Avant X

Televes Avant X integrisana stanica za filtriranje i pojačanje signala ICP Srbija Niš

Televes Avant 6 ref. 532603

Televes AVANT 6 nova ekonomična glavna stanica za obradu digitalnih DVB T/T2 , FM i DAB/DAB+ signala. Visoka selektivnost i pojačanje. Lako programiranje, automatska detekcija i regulacija nivoa. 

Neke od ostalih karakteristika:

  • Visoka selektivnost digitalnih filtera
  • Do 20 individualnih podesivih filtera
  • Automatsko podešavanje izlaznih nivoa
  • SAW filteri za potiskivanje interferencija LTE signala mobilnih mreža
  • Mala potrošnja električne energije (8W)

Detaljne specifikacije, uputstva, DoC… (Televes zvanični sajt): Televes Avant 6

Televes SmartKom ref. 531911

Televes SmartKom najnovija ekonomična glavna stanica / programibilni pojačavač za obradu digitalnih DVB T/T2 , FM i DAB/DAB+ signala. Lako programiranje, automatska detekcija i regulacija nivoa. 3xVHF/UHF ulaza + SAT + FM ulaz. Automatic readjust dugme za brzo automatsko podešavanje. Mogućnost podešavanja preko Bluetooth i ASuite aplikacije.

Neke od ostalih karakteristika:

  • Visoka selektivnost digitalnih filtera
  • Automatsko podešavanje izlaznih nivoa
  • SAW filteri za potiskivanje interferencija 4G/5G signala mobilnih mreža

Detaljne specifikacije, uputstva, primeri ugradnje… (Televes zvanični sajt): Televes SmartKom

Arhiva