Optičke kutije i ormari

Optičke kutije, odnosno ormari, se koriste u okviru optičkih sistema za uredno smeštanje optičkih spojeva ( splajseva ) ili optičkih razdelnika. Osim toga, obezbeđuju zaštitu osetljivih spojeva i vlakana od prašine i mehaničkih oštećenja.

U ponudi su Televes opričke kutije / ormari / splice box – evi za smeštanje do 8, 16 ili 48 spojeva sa otvorima za različite dimenzije optičkih kablova. Ormari u sebi imaju adekvatna ležišta za fiksiranje optičkih spojeva,  kao i navodnice za uredno namotavanje smeštanje vlakana u okviru kutija. Svi ormari / kutije imaju bravu i par ključeva radi sprečavanja neovlašćenog pristupa. Varijante ormara  (za do 8, i 48 splajseva) imaju i slotove za ubacivanje adaptera Televes SC/APC-SC/APC ref. 233203 (po 8 ili 48 slota, respektivno). Adapteri se poručuju nezavisno od ormara. Varijante za 16 i 24 spojeva je prolazna optička kutija (nema prostora za smeštanje adaptera), tj namenjena je za odvajanje željenog broja vlakna iz optičkog kabla – npr. odvajanje odr. broja vlakana iz vertikale za distribuciju za jedan sprat.

Najveći ormari (48) su odvojeni na dva odeljka i nazivaju se i multioperaterski ormari. U ovim ormarima se vrši razgraničenje između optičkog sistema zgrade, tj krajnjih krajnjih korisnika i optičkih sistema jednog ili više operatera koji imaju pristup korisnicima u zgradi. Levi odeljak služi za smeštanje splajseva i optičkih splitera. Odvaja ih tabla sa slotovima za SC/APC adaptere. Desni odeljak služi za povezivanje operaterskih sistema sa vlaknima koja vode do korisnika. Ovim se obezbeđuje nezavisnost optičkog sistema zgrade od bilo kog pojedinog operatera.

Televes optički multioperaterski ormar

Izdvajamo:

Televes optičke kutije

ReferencaOsnovne karakteristike optičke kutije / ormara
Uputstva, specifikacije,
dokumentacija..
233002Glavni optički ormar ( multioperaterski ormar )
Sa slotovima za smeštanje do 48 SC/APC adaptera
4 kasete za smeštanje po 12 splajsova
Materijal izrade optičke kutije: lakirani čelik
Odvojeni odeljci za splajsovanje i povezivanje operatera sa korisnicima
detaljnije
233003Glavni optički ormar ( multioperaterski ormar )
Sa slotovima za smeštanje do 48 SC/APC adaptera
4 kasete za smeštanje po 12 splajsova
Materijal izrade optičke kutije: lakirani čelik
Odvojeni odeljci za splajsovanje i povezivanje operatera sa korisnicima
Stakabilan – moguće kaskadiranje ormara jedan preko drugih
detaljnije
231302Prolazna optička kutija
Za do 24 spojeva
2 kasete za smeštanje po 12 splajsova
Materijal izrade optičke kutije: durabilna ABS plastika

detaljnije

231301Prolazna optička kutija
Za do 16 spojeva
2 kasete za smeštanje po 8 splajsova
Materijal izrade optičke kutije: durabilna ABS plastika

detaljnije

231310Završna optička kutija
Za do 8 spojeva
Sa slotovima za smeštanje do 8 x SC/APC adaptera
Materijal izrade optičke kutije: lakirani čelik

detaljnije