Televes kućni pojačavači

Televes kućni TV pojačavači sa ili bez povratnog smera sa jednim ili više izlaza. Pojačavači su kompaktni, malih dimenzija, male potrošnje i izuzetnih performansi. Osnovna namena je za pojačanje i distribuciju KDS (kablovska TV) ili ZAS (zemaljska TV) signala u okviru stana, kuće ili manjih stambenih zgrada.

Većina pojačavača je u Blister pakovanju, idealno za maloprodaje namenjene prodaji komunikacione opreme i kućne tehnike.

Neke univerzalne karakteristike:

  • Integrisano napajanje visokih performansi (potrošnja do 40% niža u odnosu na standardne pojačavače)
  • potrošnja cca 2-3W
  • Potpuno automatizovana proizvodnja
  • Male dimenzije
  • Ručna regulacija pojačanja

Televes RF TV kućni pojačavači Kroko

 
RF TV pojačavači sa ili bez povratnog smera sa jednim ili više izlaza. Kroko pojačavači su kompaktni, malih dimenzija, male potrošnje i izuzetnih performansi. Osnovna namena je za pojačanje i distribuciju KDS, ZAS i SAT signala u okviru stana, kuće ili manjih stambenih zgrada. Verzije moguće sa F ili IEC konektorima.

KDS pojačavači

5520 – F konektor, 1 ulaz / 2 izlaza + TV izlaz, pasivni povratni smer (5-65)

5526 – F konektor, 1 ulaz / 2 izlaza + TV izlaz, aktivni povratni smer (5-65)

5525 – F konektor, 1 ulaz / 2 izlaza + TV izlaz, pasivni povratni smer (5-65),  ekvilajzer

553504 – F konektor, 1 ulaz / 1 izlaz, pasivni povratni smer (5-65),  ekvilajzer

ZAS pojačavači

552740 – IEC konektor, 1 ulaz / 1 izlaz (LTE790 Ready)

553241 – F konektor, 1 ulaz / 2 izlaza, (LTE790 Ready), mogućnost napajanja antene preko koaksijalnog kabla

552240 – F konektor, 1 ulaz / 2 izlaza + TV (LTE790 Ready)

5523 – F konektor, 1 ulaz / 4 izlaza + TV

552340 – F konektor, 1 ulaz/ 4 izlaza + TV (LTE790 Ready)

SAT-IF pojačavači

5530 – F konektor, IF (satelitska) + zemaljska TV, 1 ulaz / 2 izlaza + TV