Mrežni kablovi

Televes mrežni kablovi kategorija 5E, 6, 6A i 7, odličnih performansi i kvaliteta. U ponudi su Ethernet kablovi sa PVC, PE ili LSFH omotačem, sa provodnicima izrađenim od bakra (Cu) ili kombinacije bakra i aluminijuma (Copper Clad Aluminium – CCA). Pakovanje na drvenim ili plastičnim koturima od 305m, 500m ili 1000m (zavisno od odabranog kabla). U/UTP, F/UTP, U/FTP i S/FTP varijante kablova. Pogodni za profesionalne LAN instalacije u stambenim i poslovnim objektima, kao i većim objektima od posebnog značaja (škole, bolnice, javne ustanove…).
 
Takođe u ponudi patch cord kablovi CAT 6 ( tip U/UTP, omotač PVC ) i CAT 6A ( tip S/FTP, omotač LSFH ). Patch cord kablovi se najčešće koriste za povezivanje uređaja u okviru rack ormara i za kraće dužine u okviru kućnih LAN mreža.
 
Izdvajamo:

Televes mrežni kabl kategorija 7

DK6000A serija

ReferencaOsnovne karakteristike
Pakovanje (kotur): 
219102S/FTP, CAT7, Cu, Cca, LSFH omotač, bela boja
opis, specifikacije, deklaracije
500m

Televes mrežni kabl kategorija 6A

DK6000A serija

ReferencaOsnovne karakteristike
Pakovanje (kotur): 
219302U/FTP, CAT6A, Cu, Cca, LSFH omotač, bela boja
opis, specifikacije, deklaracije
500m

Televes mrežni kabl kategorija 6

DK6000 serija

ReferencaOsnovne karakteristike Pakovanje (kotur): 
212101F/UTP, CAT6, Cu, Dca LSFH omotač, ljubičasta boja opis, specifikacije, deklaracije500m
212201U/UTP, CAT6, Cu, Fca PE omotač, bela boja opis, specifikacije, deklaracije305m
2123U/UTP, CAT6, Cu, LSFH omotač, ljubičasta boja opis, specifikacije, deklaracije305m
212302U/UTP, CAT6, Cu, LSFH omotač, ljubičasta boja opis, specifikacije, deklaracije1000m
212305U/UTP, CAT6, Cu, LSFH omotač, bela boja opis, specifikacije, deklaracije500m
212310U/UTP, CAT6, Cu, Eca, LSFH omotač, ljubičasta boja opis, specifikacije, deklaracije305m

Televes mrežni kabl kategorija 5E

DK5000E serija

ReferencaOsnovne karakteristike
Pakovanje (kotur): 
219602U/UTP, CAT5E, Cu, LSFH omotač, siva boja
opis, specifikacije, deklaracije
305m
219701U/UTP, CAT5E, Cu, PE omotač, crna boja
opis, specifikacije, deklaracije
305m

Televes Patch cord kablovi

LSFH (Low Smoke Halogen Free)‚ za unutrašnje instalacije

ReferencaOsnovne karakteristike
Dužina: 
209101RJ45 m, S/FTP, CAT6A, Cu, LSFH omotač, siva boja (MP pak. B0)0.5m
209102RJ45 m, S/FTP, CAT6A, Cu, LSFH omotač, siva boja (MP pak. B0)1m
209103RJ45 m, S/FTP, CAT6A, Cu, LSFH omotač, siva boja (MP pak. B0)2m
209104RJ45 m, S/FTP, CAT6A, Cu, LSFH omotač, siva boja (MP pak. B0)3m
209105RJ45 m, S/FTP, CAT6A, Cu, LSFH omotač, siva boja (MP pak. B0)5m
209001RJ45 m, U/UTP, CAT6, Cu, PVC omotač, bela boja (MP pak. B0)0.5m
209002RJ45 m, U/UTP, CAT6, Cu, PVC omotač, bela boja (MP pak. B0)1m
209003RJ45 m, U/UTP, CAT6, Cu, PVC omotač, bela boja (MP pak. B0)2m
209004RJ45 m, U/UTP, CAT6, Cu, PVC omotač, bela boja (MP pak. B0)3m
209005RJ45 m, U/UTP, CAT6, Cu, PVC omotač, bela boja (MP pak. B0)5m
209011RJ45 m, U/UTP, CAT6, Cu, PVC omotač, bela boja0.5m
209012RJ45 m, U/UTP, CAT6, Cu, PVC omotač, bela boja1m
209013RJ45 m, U/UTP, CAT6, Cu, PVC omotač, bela boja2m
209014RJ45 m, U/UTP, CAT6, Cu, PVC omotač, bela boja3m
209015RJ45 m, U/UTP, CAT6, Cu, PVC omotač, bela boja5m
209016RJ45 m, U/UTP, CAT6, Cu, PVC omotač, bela boja7m
209017RJ45 m, U/UTP, CAT6, Cu, PVC omotač, bela boja10m
209018RJ45 m, U/UTP, CAT6, Cu, PVC omotač, bela boja20m
209301RJ45 m, U/UTP, CAT6, Cu, LSFH omotač, ljubičasta boja0.3m

Kompatibilnost Televes RJ45 konektora sa Televes Ethernet TP kablovima

✔* – označava da je konektor kompatibilan, ali da postoji boljih opcija

Reference kablova219602 219701 219502 219601 219910 212201   2123   212302 212305 212310 212101 219301 219302 219101  
Ženski
kon.
209901 ✔✔✔✔✔✔✔✔✔
209921✔✔✔✔✔✔✔✔✔
209903✔*✔*✔✔*✔*✔*✔*✔*✔*✔*✔
209923✔*✔*✔✔*✔*✔*✔*✔*✔*✔*✔✔✔
Muški
kon.
209902✔✔✔✔✔✔✔✔✔
209904✔*✔*✔✔*✔*✔*✔*✔*✔*✔*✔
Korišćeni termini:

U/UTP (Unshielded / Unshielded Twisted Pair) – trenutno najzastupljeniji tip kablova u LAN instalacijama, sa četiri para upredenih parica, bez ikakve oklopne folije ili opleta za smanjivanje uticaja interferencija i preslušavanja. Namena: pogodan za ekonomične strukturne kablovske sisteme manje zahtevnih performansi i kućne LAN mreže gde je slabo prisustvo EMI (elektromagnetne interferencije) i RFI (RF interferencije).

F/UTP (Foiled/ Unhielded Twisted Pair) – četiri para upredenih parica, koje su sve zajedno preklopljene jednom metalnom folijom (najčešće aluminijskom). Folija utiče na smanjenje uticaja spoljašnih interferencija i sprečava da signali iz parica napuste kabl i uzrokuju preslušavanje/interferenciju u susednim kablovima/instalacijama. Eliminacijom smetnji mogu  se ostvariti veće maskimalne bitske brzine prenosa na većim dužinama kabla. Namena: pogodan za profesionalne strukturne kablovske sisteme zahtevnijih performansi gde je značajno prisustvo EMI (elektromagnetne interferencije) i RFI (RF interferencije).

U/FTP (Unshielded / Foiled Twisted Pair) – četiri para upredenih parica, od kojih je svaki par upredenih parica oklopljen sa metalnom folijom (najčešće aluminijskom). Folija utiče ne samo na smanjenje uticaja spoljašnih interferencija već i na smanjenje preslušavanja između parova upredenih parica. Eliminacijom smetnji mogu  se ostvariti veće maskimalne bitske brzine prenosa na većim dužinama kabla. Namena: pogodan za veće profesionalne strukturne kablovske sisteme zahtevnijih performansi gde je značajno prisustvo EMI (elektromagnetne interferencije) i RFI (RF interferencije).

S/FTP (Schielded / Foiled Twisted Pair) – četiri para upredenih parica, od kojih je svaki par oklopljen sa metalnom folijom i koje su sve zajedno oklopljene metalnim opletom (braid). Oplet utiče na smanjenje uticaja spoljašnih interferencija i sprečava da signali iz parica napuste kabl i uzrokuju preslušavanje/interferenciju u susednim kablovima/instalacijama. Folija utiče ne samo na smanjenje uticaja spoljašnih interferencija već i na smanjenje preslušavanja između parova upredenih parica. Eliminacijom smetnji mogu  se ostvariti veće maskimalne bitske brzine prenosa na većim dužinama kabla. Namena: pogodan za profesionalne strukturne kablovske sisteme najzahtevnijih performansi gde je značajno prisustvo EMI (elektromagnetne interferencije) i RFI (RF interferencije).

LSFH (Low Smoke Free Halogen) – specijalni omotač kablova koji u slučaju požara emituje malo dima i ne emituju otrovne halogene elemente. Namena: bolnice, škole, hoteli aerodromi, javni objekti … stambeni/stambeno-poslovni objekti zavisno od projekta i budžeta.

PVC (Polivinil hlorid) – plastika koja se koristi kao spoljašnji omotač kablova (najčešće kablovi za unutrašnje polaganje). Namena: unutrašnje instalacije – stambeni, stambeno-poslovni objekti, individualni objekti.

PE (Polietilen) – plastika koja se koristi kao spoljašnji omotač kablova ( vrlo otporna na hemijske uticaje) – najčešće kablovi za spoljašnju primenu. Namena: spoljašnje instalacije i vrlo često vertikale i veze između lamela – stambeni, stambeno-poslovni objekti, individualni objekti.