Multisvičevi i pribor

Televes multisvičevi/multišalteri – Made in Europe. U okviru “New Evolution” serije proizvoda (skraćeno “NEVO”), Televes je predstavio novu seriju satelitskih multisvičeva sa 5, 9, 13 i 17 ulaza (za prijem signala sa 1, 2, 3 ili 4 satelita).

Nevoswitch multišalteri su projektovani za SAT i TV distribuciju u različitim konfiguracijama sistema, od individualnih do profesionalnih ZAS SMATV sistema. Nevoswitch serija multisvičeva obuhvata više uređaja koji imaju 4, 8, 12 ili 16 ulaznih satelitskih polarizacija, i ulazom za zemaljsku ili kablovsku televiziju.

Multisvičevi su kaskadni pa je za veći broj izlaza potrebno samo vezati uređaje u kaskadu. Svi NEVO MSW (satelitski multisvič) mogu da rade kao kaskadni  ili završni (na samom MSW se nalazi prekidač za podešavanje režima rada, kaskadni ili završni).

U dokumentu nevoswitch-tipicne-aplikacije.pdf (pdf 4.1MB srp) su date tipične aplikacije za NEVO seriju multisvičeva, sa različitim režimom rada (kaskadni/završni).

Za velike stambene i hotelske ili “condo” komplekse kombinuju se sa FO SAT (fiber optičkom SAT distribucijom do svih spratnih nivoa, bungalova.. i koaksijalnom distribucijom do finalnih izlaznih priključnica).

Postoje verzije multisvičeva sa 8, 12, 16, 24 ili 32 korisničkih izlaza. Svi multisvičevi imaju podesivi atenuator za svaki korisnički izlaz.

Za veće multisvič sisteme, u ponudi su odgovarajući pojačavači sa pojačanjem od 27dB-30dB.

Nevo multisvičevi i odgovarajući pojačavači su kompatibilni i za KDS povratni smer 5-65MHz kada se kombinuju sa kablovskom televizijom.

Multisvičevi sa 5 i 9 ulaza (za jedan i dva satelita) postoje i u verziji za QUAD LNB (napajanje+22KHz).

Posebno treba istaknuti odlične tehničke karakteristike i visok kvalitet izrade kućišta koji obezbeđuje  optimalnu oklopljenost i kompaktnost.

Dodatna oprema za multisvičeve

PSU - napajanja za Nevoswitch multisvičeve

Reference: 732101, 732802... Služe za napajanje jednog ili više multisvičeva i pojačavača, zavisno od reference.

DC Blokada

Referenca: 4071. Propušta RF signale, dok blokira jednosmerni napon.

Brzi F - Brzi F adapter

Referenca: 382101 Za lako i efikasno povezivanje multisvičeva u kaskadu