Strukturni kablovski sistemi

Strukturno kabliranje predstavlja savremeno rešenje, primenjeno pre svega u modernim poslovnim, stambenim zgradama i hotelima za realizaciju jednistvenih telekomunikacionih mreža koje podržavaju različite tipove servisa (telefonija, računarska mreža, distribucija TV signala, sistem video nadzora, protiv-požarni sistem, protiv provalni sistem, sistem kontrole ulaska/izlaska i dr.).

Suštinsku prednost strukturnog kabliranja predstavlja korišćenje jedinstvenog kablovskog sistema za sve instalacije kojima se prenose bilo kakve informacije. To obuhvata i prenos govora, slike, upravljačkih signala, ali i veoma brz prenos podataka. Jedini interfejs ka korisniku je zidna utičnica sa RJ 45 konektorima na koju se može priključiti bilo računar, bilo telefon koja dalje kablovskim sistemom vodi do odgovarajućih aktivnih uređaja (LAN switch-eva, …). Struktura mreže je takva da se posle instaliranja, bez ikakve intervencije na samim kablovima cela mreža može prekonfigurisati na potpuno drugačiji način, u zavisnosti od potrebe korisnika.

Izdvojena ponuda Televes pasivne i aktivne opreme za LAN mreže:

Televes mrežna oprema

Televes S / FTP kabl kategorija 7 LSFH omotač ref. 219101, ICP Srbija

Primer Televes aktivne mrežne opreme koja se povezuje u okviru strukturnog kablovskog sistema