Televes profesionalni pojačavači za KDS / ZAS sisteme

Televes profesionalni pojačavači namenjeni su za kablovsko distribucione sisteme i ekonomične varijante za zajedničke antenske sisteme i individualne instalacije. KDS linijski pojačavači DT Kom i MicroKom serije. MiniKom ZAS pojačavač.

Pojačavači su zavisno od serije i modela opremljeni atenuatorima i ekvalizatorima za odgovarajuće podešavanje nivoa signala. Sa ili bez povratnog smera zavisno od primene. Aktivan ili pasivan povratni smer. Neki od pojačavača propuštaju / pojačavaju i IF opseg.

Televes RF pojačavač distribucioni, ICP, Srbija

Televes DT Kom linijski pojačavači

Snažni KDS pojačavači sa direktnim smerom 87-862(87-1006MHz)/2150 MHz i povratnim smerom 5-65MHz za KDS ili ZAS IF SAT instalacije.Osnovne karakteristike su: veliko pojačanje, visok izlazni nivo, visoka pouzdanost i jednostavno podešavanje ekvilajzera i atenuatora. Pogodni za KDS i ZAS instalacije u zgradama sa velikim brojem korisnika. Napajanje 220Vac. Detaljnije informacije i ostali uređaji iz ove serije (Televes sajt).

Izdvajamo iz ove serije:

 

Televes DTKom ref. 451203 –

 
1006MHz Docsis.
Pojačanje: direktni smer 30-40dB selekt.; povratni smer 28dB.
Izlazni nivo: 129dBuV (DIN45004B).
Power-doubling tehnologija.
Namena za KDS i ZAS za najveće objekte.

Uputstvo, dodatne informacije i specifikacije

Televes DTKom ref. 5338      –


Pojačanje:  41-53dB (47-862 MHz), bez povratnog smera.
Izlazni nivo: 123dBuV (DIN45004B).
Namena za veće ZAS sisteme.

Uputstvo, dodatne informacije i specifikacije

Televes DTKom ref. 533501  –

Pojačanje: direktni smer 38-50dB, povratni smer 28dB; pojačanje IF opsega 42dB.
Izlazni nivo: 121dBuV (DIN45004B).
Namena za KDS / ZAS / IF – SAT sisteme.

Uputstvo, dodatne informacije i specifikacije

Televes RF pojačavač distribucioni, ICP, Srbija

Televes MiniKom pojačavači

Multiband ili širokopojasni pojačavači za ZAS instalacije. Pojačavači imaju integrisane atenuatore za svaki band posebno i obezbeđuju veliko pojačanje i visok izlazni nivo. Napajanje 220Vac. Detaljnije informacije i ostali uređaji iz minikom serije (Televes sajt).

Izdvajamo iz ove serije

 

Televes MiniKom ref. 537302  –

Ulazi: VHF / UHF;  
Pojačanje
VHF(47-454MHz) 22/32dB;   UHF(470-862MHz) 29/39dB;  
Izlazni nivo
116dBuV (DIN45004B). 

Detaljne informacije, specifikacije i primeri

Televes MiniKom ref. 539201  – 

Ulazi: FM / BIII / UHF1 / UHF2;    
Pojačanje:
FM (88-108MHz) 15dB, VHF(47-454MHz) 20/30dB, UHF(470-862MHz) 27/37dB;    
Izlazni nivo: 117dBuV (DIN45004B) 

Detaljne informacije, specifikacije i primeri

Televes MiniKom ref. 539620  – 

Ulazi: FM / BIII / UHF / IF(SAT); 
Pojačanje; FM (88-108MHz) 17 ± 2dB, VHF(47-454MHz) 35 ± 3dB, UHF(470-862MHz) 39 ± 3dB, IF(950-2150MHz) 35 ± 3 (950Mhz.) 41 ± 3 (2150Ghz.);      
Izlazni nivo
117dBuV (DIN45004B)

Detaljne informacije, specifikacije i primeri

Televes Minikom pojačavači za KDS ZAS ICP Srbija

Televes MicroKom linijski pojačavači

Ekonomični KDS pojačavači sa direktnim smerom 87-1006 MHz i povratnim smerom 5-65 MHz. Pojačavači imaju integrisame atenuatore i ekvilajzere za direktni i povratni smer kojim se može precizno konfigurisati parametri pojačanja.

Izdvajamo iz ove serije:

 

Televes MicroKom ref. 534411 – 

Pojačanje: direktni smer 35dB, povratni smer 28dB
Izlazni nivo: 118dBuV (DIN45004B). Namena za manje i objekte srednje veličine. Uputstvo, specifikacije i DoC.

Televes MicroKom pojačavač, ICP Srbija