Televes MOSAIQ6 merač

MOSAIQ6 je najnoviji premium model Televes merača koji može vršiti brojna merenja korisna pri instaliranju i održavanju savremenih telekomunikacionih sistema kao što su ZAS, KDS, HFC, FTTx, IPTV sistemi. Televes MOSAIQ6 je pouzdan i kvalitetan, portabilan merni instrument visokih performansi.

Ergonomičan i lak (težine cca 2kg), sa trajanjem baterije od oko 4h, vodootporan i izdržljiv, MOSAIQ6 je veoma pogodan za merenja na terenu. Merenja se očitavaju i uređajem se upravlja putem touch screen – a, sa intuitivnim i praktičnim korisničkim interfejsom. Takođe, uređajem se može upravljati i daljinski, preko Web interfejsa. Vizuelizacija merenja na ekranu je izuzetno efikasna u tom smislu da se više merenja može odjednom pratiti, deljenjem ekrana na widget-e. Korisnik bira koje merenje će biti prikazano na kom widget-u, moguće je pratiti i do 6 merenja na ekranu istovremeno. Svi rezultati merenja mogu se u vidu izveštaja o merenju izvući sa merača.

Detaljnije informacije, uputstva i specifikacije mogu se naći na Televes zvaničnom sajtu, kao i na mikrosajtu proizvoda.

U daljem tekstu su u kratkim crtama navedene najbitnije karakteristike i mogući tipovi merenja (neke opcije su standardne, neke se mogu naručiti kao dodatne opcije).

Televes MOSAIQ6 DVB C, T, T2, S, S2, DAB, DAB+, IPTV, WiFi, merač, analizator, optička merenja, ICP Srbija

MOSAIQ6 merači i prateće opcije:

Ref. 596101: DVB-T/T2/S/S2/C + CI + F.O.

Ref. 596111: DVB-T/T2/S/S2/SX/C + CI + Selektivni F.O.

Ref. 596102: DVB-T/T2/S/S2/SX/C + CI + F.O.

Ref. 596112: DVB-T/T2/S/S2/SX/C + CI + Selective F.O.

Ref. 596105 Advance model: DVB-T/T2/S/S2/SX/C + CI + F.O. + WiFi analizator + analogna merenja + DAB/DAB+ + 4K UHD

Ref. 596115 Advance model: DVB-T/T2/S/S2/SX/C + CI + selektivni F.O. + WiFi analizator + analogna merenja + DAB/DAB+ + 4K UHD

 

Dodatne opcije za MOSAIQ6 merač:

  • Ref. 596201: GPS mapiranje obavljenih merenja
  • Ref. 596202: WiFi analizator 2.4/5GHz
  • Ref. 596203: mogućnost otvaranja slike analognih TV programa
  • Ref. 596204: DAB / DAB+ opcija
  • Ref. 596205: 4K Ultra HD (HEVC H.265)

Pregled mogućnosti mernog instrumenta

MOSAIQ6 poseduje ultra brzi digitalni analizator spektra za detekciju i analizu signala i smetnji u frekventnom opsegu od 5 – 3.300MHz. Moguće postavljanje markera, konfigurabilni RBW i VBW…

MOSAIQ6 ima mogućnost tzv. “waterfall” (vodopad) prikaza signala, gde se signal grafički prikazuje u frekventnom i vremenskom domenu. Ovaj tip merenja je odličan za detektovanje vremenski kratkih ali intenzivnih interferencija, odnosno, za analizu fedinga (eng. fading), koji je teško uočljiv samo posmatranjem spektra.

Konstelacioni dijagrami su ključni za detektovanje šuma, fazni džiter (eng. jitter), koji utiču na kvalitet signala smanjujući vrednost MER parametra.

Televes MOSAIQ6 merač može meriti i analizirati parametre digitalnih i analognih signala više različitih standarda: DVB-C, DVB-T/T2, DVB-S/S2/S2X, optički signali, FM, IPTV, WiFi, DAB/DAB+, merenja analognih signala… Neke od ovih mogućnosti dolaze kao standardne, zavisno od odabrane reference MOSAIQ merača, neke se mogu doplatiti kao dodatne opcije. MOSAIQ6 takođe automatski skenira i detektuje signale, prepoznaje o kojim standardima se radi i učitava sve relevantne parametre vezane za taj standard.

Optička merenja. Moguća su merenja optičke snage / slabljenja na talasnim dužinama 1310nm, 1490nm i 1550nm, idealno za RFoG (Radio Frequency over GPON).

Obuhvaćena je demodulacija i merenje parametara IPTV multicast i unicast stream-ova: učitavanje video sadržaja, SID, VPID, AID, prikaz ukupne brzine prenosa podataka (bit rate), prikaz relevantnih podataka vezanih za korišćene protokole (brzina prenosa sadržaja IP i UDP paketa), maksimalno i minimalno vreme isporuke paketa, broj izgubljenih okvira…

Merenja parametara Ethernet mreže. Speed test (merenje upload i download brzine), testiranje latencije (ping), prikaz IP adrese gateway-a, DNS servera,  skeniranje uređaja na mreži (ARP scan), mapiranje korišćenih portova uređaja na mreži (NMAP)..

LTE check. Merenje Analizira uticaj koji signali 4G i 5G mobilnih mreža imaju na signale zemaljske televizije (UHF opseg). Određuje da li je potrebno dodati LTE filter za potiskivanje signala koji potiču od mobilnih mreža u okviru TV sistema, i koji Televes LTE filter bi bio najpogodniji – merač simulira uticaj nekih od realnih Televes LTE filtra na signal.

GPS mapiranje izvršenih merenja (kao dodatna opcija ref. 596201). Uz GPS opciju, tačna lokacija izvršenih merenja prikazuje se na mapi. Duplim klikom na tačku merenja mogu se videti detalji merenja izvršenog u datoj tački.

Automatska detekcija satelita. Merni instrument automatski detektuje ka kojem je satelitu satelitska antena usmerena.

Merenje ehoa (zemaljska televizija). Merač vrši detekciju ehoa i samim tim omogućava preduzimanje mera za smanjivanje uticaja ehoa na koristan signal, što je od značaja za DVB-T i DVB-T2 signale.

Podešavanje profila merenja i logova. Nije potrebno pre svakog merenja podešavati uređaj iznova. Kreiranjem profila korisnik iznova može meriti samo one parametre koji su mu potrebni. U logovima i izveštajima o merenju se osim merenjih parametara može naći i prikaz (screenshot) ekrana u trenutku merenja.

DAB/DAB+ merenja (kao dodatna opcija ref. 596204). Omogućava demodulaciju i očitavanje parametara digitalnih radio signala.

Analogna merenja (kao dodatna opcija ref. 596203). Omogućava demodulaciju, očitavanje parametara i prikazivanje slike analognih TV programa.

4K UHD (kao dodatna opcija ref. 596205). Podržava HEVC (H.265 tip kompresije video signala), i video  rezolucije 4K (3840 x 2160).

Podešavanje profila merenja i logova. Nije potrebno pre svakog merenja podešavati uređaj iznova. Kreiranjem profila korisnik iznova može meriti samo one parametre koji su mu potrebni. U logovima i izveštajima o merenju se osim merenjih parametara može naći i prikaz (screenshot) ekrana u trenutku merenja.