Antenski sistemi

ellipse antena

TV i FM antene

UHF antene visokog kvaliteta za prijem DTT, sa ili bez ugrađenog predpojačavača, omnidirekciona FM antena...

QSD satelitske antene Televes Srbija, ICP

Satelitske antene

QSD i ISD Offset vrhunski satelitski tanjiri, izrađeni od aluminijuma, najbole na evropskom tržištu. Ekonomične varijante od FeZn pocinkovanog gvožđa ...

LNB i pribor

Malošumni - Low Noise Block konvertori za prijem satelitskih tv signala. Koaksijalni (RF) LNB - , optički LNB, dLNB, DISEqC svičevi...