GPON FTTx sistemi

Televes GPON (Gigabit-capable Passive Optical Network) oprema omogućava realizaciju FTTx (Fiber To The x – home, building, office… ) optičkih sistema baziranih na GPON opremi. GPON sistemi su zasnovani na pasivnoj podeli optičkih signala do krajnjih korisnika – signal se deli putem optičkih razdelnika i optičkim kablovima se distribuira do krajnjih korisnika (pasivni deo optičke mreže). Osim pasivnog dela optičke mreže, druga dva ključna elementa optičke mreže jesu OLT (Optički Linijski Terminali) i ONT (Optički Mrežni Terminali). 

GPON sistemi su idealni za Quad Play i Triple play operatere – omogućuju prenos više servisa putem jednog sistema, npr. Internet + TV + VoIP telefonija. Osim toga, sve češće se GPON tehnologija primenjuje za realizaciju lokalnih mreža (optički LAN) u velikim objektima (hoteli, bolnice, državne ustanove…) jer su često GPON sistemi enetgetski efikasniji u odnosu na konvencionalne sisteme. Pasivnom podelom signala se smanjuje broj aktivnih uređaja na mreži, tj manja energetska potrošnja i manji operativni troškovi i dugoročni troškovi održavanja sistema. GPON prospekt (pdf – eng 2018.)

Detaljnije o Televes GPON proizvodima.

Ponuda Televes pasivne i aktivne FO opreme (optički kabal, optički razdelnici, fuzioni splajser … ).

Slikovit prikaz arhitekture Televes GPON sistema, ICP Srbija
Slikovit prikaz arhitekture Televes GPON sistema