Zajednički antenski sistemi

Ovakav sistem je ekonomična varijanta za prijem RTV programa dostupnih na lokaciji stambenog ili poslovnog objekta. ZAS se najčešće projektuje za svaku pojedinačnu zgradu uključujući i stambene objekte koji čine kontinuiranu celinu (zgrade sa više lamela i ulaza). Imajući to u vidu ZAS obezbeđuje zajednički prijem signala za objekte od desetak do 200 stanova. Ovaj sistem je vrlo jeftin i njegova cena je zanemarljiva jer ne prevazilazi 0,1-0,2% vrednosti stana. ZAS je potpuno nezavistan od svih pay-TV operatera i za njega stanari ne plaćaju pretplatu

Primer  1: ZAS i KDS blok šema – nezavisna instalacija

Preporuke za projektovanje ZAS i KDS – (pdf 70KB srp, staro)

Osnovni elementi sistema su:

Prijemni sistem koji se sastoji od antenskog stuba i antena lociranih na krovu objekta. Broj antena zavisi od broja predajnika sa kojih se emituju TV programi. Posebno je značajno da digitalizacijom zemaljske TV (DTT -Digital Terrestrial Television) prijemni sistem postaje jednostavniji jer se jedan ili više digitalnih multipleksa emituju sa istog predajnika ili gap-filler transmitera.

Centralni pojačavač – CP (ili zajednički antenski uređaj – ZAU) je sistem za adekvatno filtriranje i pojačanje dolaznih RTV signala iz antena i pripremu za distribuciju.

Najčešća rešenja su zavisno od veličine objekta i tehničkog projekta su:

multiband pojačavač, programibilne glavne stanice ili profesionalni sistem sa transmodulatorima (ovaj poslednji sistem se primenjuje u kompleksnim ZAS sistemima). Lokacija centralnog pojačavača je najčešće u potkrovlju ili na poslednjem spratu objekta. Savremeni objekati najčešće imaju zajedničku telekomunikacionu infrastrukturu (ICT2 preporuke 1MB) i telekomunikacionu sobu. U ovakvim sistemima signal iz ZAS se dovodi do telekomunikacione sobe ili ormara koji se obično nalazi u prizemlju ili podrumskom prostoru. Odatle se svi telekomunikacioni kablovi vode do pojedinačnih stanova kroz odgovarajuće reglete-cevi-kanalice.

Distributivni sistem je najčešce samo pasivna mreža koja se sastoji od koaksijalnih kablova, razdelnika, odvodnika i RTV antenskih utičnica. U slučaju većih zgrada i zgrada sa više lamela i ulaza sastavni deo sistema su i distribucioni pojačavači koji se lociraju u skladu sa projektom i proračunom slabljenja. Generalno, distributivni sistem se projektuje u dve osnovne konfiguracije:

– odvodni razvod, sa lokacijom odvodnika po svim spratovima.
– zvezda razvod, sa centralizovanom distribucijom iz jedne tačke do svih stanova ( u slučaju većih zgrada ovo podrazumeva više centralizovanih distributivnih tački).

Jedno od rešenja usvojenog u praksi je uvođenje signala iz kamere sa ulaza u zgradu u ZAS tako da se može pratiti na TV prijemnicima u stanovima. Signal iz kamere se uvodi u modulator, pojačava i insertuje u distributivnu mrežu u skladu sa tehničkim rešenjem.

Tipičan bazični ZAS se projektuje za frekventni opseg 5-860 MHz *

*Preporučujemo da se pri projektovanju i izvođenju novih ZAS i KDS instalacija posebno obrati pažnja na kvalitet i specifikacije opreme imajući u vidu LTE/4G i 5G regulativu EU. 

Primer glavne stanice
Primer glavne stanice

Integracija video nadzora u zajednički antenski sistem ( ZAS + CCTV )

Jedno od rešenja usvojenog u praksi je uvođenje signala iz kamere sa ulaza u zgradu u ZAS tako da se može pratiti na TV prijemnicima u stanovima. Signal iz kamere se uvodi u modulator (analogni ili digitalni), pojačava i insertuje u distributivnu mrežu u skladu sa tehničkim rešenjem.

Tipičan bazični ZAS se projektuje za frekventni opseg 5-860 MHz

Detaljnije o analognim i digitalnim modulatorima za video nadzor – link.