Sistemi

Primer glavne stanice

Zajednički antenski sistemi

Tipične konfiguracije sistema i preporuke za projektovanje i instalaciju Zajedničkih antenskih TVSAT sistema baziranih na Televes opremi - sa ili bez video nadzora ( ZAS+CCTV ). Sistemi za prijem i distribuciju zemaljskih i satelitskih TV programa u objektima (stambeni i poslovni objekti, javne ustanove, hoteli ... ). Ekonomične i profesionalne varijante sistema u ponudi.

Primer Televes multisvič sistem, ICP Srbija

Multisvič TVSAT sistemi

Primeri i preporuke za projektovanje i instaliranje multisvič TVSAT sistema baziranih na Televes multisvičevima. Korisne informacije pri projektovanju, izvođenju, podešavanju uređaja ...

Kućni TV sistemi

Kućni antenski sistemi

Primeri i preporuke za projektovanje i instaliranje kompletnih antenskih sistema za prijem zemaljskih i satelitskih TV signala za manji broj utičnica, bazirani na Televes opremi.