Sistemi

Primer glavne stanice

Zajednički antenski sistemi

Tipične konfiguracije sistema i preporuke za projektovanje i instalaciju Zajedničkih antenskih TVSAT sistema baziranih na Televes opremi - sa ili bez video nadzora ( ZAS+CCTV ). Sistemi za prijem i distribuciju zemaljskih i satelitskih TV programa u objektima (stambeni i poslovni objekti, javne ustanove, hoteli ... ). Ekonomične i profesionalne varijante sistema u ponudi.

Televes DataCom mrežna oprema - strukturni kablovski sistemi - SKS i FTTx oprema.

GPON / FTTx sistemi

Optički sistemi za prenos podataka, TV i VoIP (Quad Play converged networks), idealni za realizaciju mreža kablovskih operatera i LAN mreža u srednjim i velikim objektima.

Televes DataCom mrežna oprema - strukturni kablovski sistemi - SKS i FTTx oprema.

Strukturni kablovski sistemi

Televes oprema za strukturno kabliranje u svim tipovima objekta, aktivna i pasivna oprema za realizaciju LAN mreža. Širok izbor različitih kategorija TP kablova, RJ45 konektora, svičeva WiFi pristupne tačke ( AP ), rek ormani, patch paneli ...

Televes IPTV sistemi za hotele

Hotelski IPTV sistemi

IPTV sistemi za distribuciju IP televizije i interaktivnih sadržaja posebno prilagođeni za ekskluzivne hotele i ugostiteljske objekte.

Televes CoaxData Internet preko RF sistema , 769202 , Televes Srbija, ICP Niš

CoaxData sistemi

CoaxData. Odlično rešenje za postojeće stambene zgrade, hotele, škole, bolnice…. CoaxData uređaji omogućavaju prenos interneta preko RF distributivnih mreža i/ili električne mreže (preko strujnih kablova). Pristup podacima do 1 Gbps preko RF (televizijskog) kabla


Overlight satelitska televizija

Overlight. Profesionalni sistemi za distribuciju satelitske i zemaljske televizije preko optičkog vlakna. Može se kombinovati sa GPON tehnologijom i sa klasičnim multisvič sistemima.