LNB i pribor

Televes univerzalni LNB ref. 7475, ICP Srbija

Univerzalni LNB offset

Referenca: 7475. LNB sa jednim RF izlazom na kome se nalaze sve polarizacije - 1x(HL+VL+HH+VH)

Twin LNB sa dva univerzalna izlaza ref. 747802

Twin LNB offset

Referenca: 747802. LNB sa dva RF izlaza na kojima se nalaze sve polarizacije - 2x(HL+VL+HH+VH)

Televes Quad LNB ref. 761001, ICP Srbija

Quad LNB offset

Referenca: 761001. LNB sa četiri RF izlaza na kojima se nalaze sve polarizacije - 4x(HL+VL+HH+VH)

Televes Quattro LNB ref. 747701, ICP Srbija

Quattro LNB offset

Referenca: 747701. LNB sa četiri RF izlaza. Na svakom izlazu se nalazi samo po jedna određena polarizacija - 1xHL, 1xVL, 1xHH, 1xVH. Po boji na konektoru se može videti koja polarizacija je na kom izlazu.

Televes optički LNB ref. 2353, ICP Srbija

Optički LNB offset


Referenca
: 2353. Offset LNB sa jednim optičkim izlazom. Satelitski signali se prenose na optički nosioc talasne dužine:1310nm. Izlazna optička snaga 6dBm.

Televes dLNB, ICP Srbija

dLNB offset


Referenca
: 7473xx. LNB koji odabrane satelitske transpondere pakuje tako da se jednim kablom prenose sve kombinacije polarizacija/frekventni opseg. Eliminiše se potreba za korišćenjem multisvičeva.

Televes inserter napajanja ICP Srbija

Injektor napajanja


Referenca
: 7450. Uređaj za napajanje aktivne opreme (aktivne zemaljske antene, LNB..) putem koaksijalnog kabla. 24V, Imax=1A.

Vodozaptivna kutija


Referenca
: 4163. Vodozaptivna kutija za smeštanje opreme, montaža na zid ili stub. Dimenzije 125x97x35mm

Nosač za do četiri LNB-a


Referenca
: 790901. Nosač za 4 LNB-a na koji se montiraju držači LNB-a ref. 790902, pomoću kojih se do četiri LNB-a montira na jednu QSD satelitsku antenu.

Držač za 2xLNB

Referenca: 7508. Nosač za 2 LNB-a koji se montiraju na jednu satelitsku antenu.

Metalni držač za 1xLNB


Referenca
: 790902. Držač za jedan LNB koji se montira na nosač LNB-a ref. 790901, pomoću kojeg se do četiri LNB-a montira na jednu QSD satelitsku antenu.

IF linijski pojačavač

Referenca: 7485. Linijski pojačavač IF opsega (satelitski kanali). G=20dB (950-2150MHz).