RJ45 konektori i utičnice

Televes konektori i utičnice za instalacije u okviru Ethernet based LAN mreža / strukturnih kablovskih sistema. Televes nudi muške i ženske konektore kategorije 6 i 6A (CAT6, CAT6A). Oklopljene (FTP) i neoklopljene (UTP) varijante konektora.

U ponudi su takođe DATA utičnica sa jednim RJ45 ženskim konektorom, i multimedijalne utičnice sa jednim RJ45 ženskim konektorom i dva ili tri RF TV konektora (IEC i F varijante konektora, za pristup antenskim ili kablovskim TV sistemima).

Izdvajamo:

RJ45 konektori - kategorija 6A

CAT6A ženski RJ45 neoklopljeni konektor (UTP)

Televes ref. 209921

* jednostavan za montažu (rotiranjem krilne matice

 sa zadnje strane krimpuju se parice. Reusable

* uputstvo za montiranje i specifikacije

CAT6A ženski RJ45 oklopljeni konektor (FTP)

Televes ref. 209923

* odlična oklopljenost

* jednostavan za montažu, bez dodatnih alata. Reusable

* specifikacije i uputstvo za montiranje

RJ45 konektori - kategorija 6

CAT6 ženski RJ45 neoklopljeni konektor (UTP)

Televes ref. 209901

* moguća terminacija uz pomoć klešta Televes ref. 209811

 za brže konektorizovanje ženskih RJ45 konektora

* uputstvo za montiranje i specifikacije

CAT6 muški RJ45 neoklopljeni konektor (UTP)

Televes ref. 209902

* Montaža krimpovanjem

* specifikacije i uputstvo za montiranje

CAT6 ženski RJ45 oklopljeni konektor (FTP)

Televes ref. 209903

* odlična oklopljenost

* jednostavan za montažu, bez dodatnih alata. Reusable

* uputstvo za montiranje i specifikacije

CAT6 muški RJ45 oklopljeni konektor (FTP)

Televes ref. 209904

* odlična oklopljenost

* specifikacije i uputstvo za montiranje

CAT6 muški RJ45 neoklopljeni konektor (UTP) sa zaštitnom kapicom

Televes ref. 209961 (bela boja), 209962 (siva boja)

* Montaža krimpovanjem

* specifikacije i uputstvo za montiranje

Utičnice / priključnice

Ethernet utičnica sa 1x ženskim RJ45 konektorom

Multimedijalne utičnice

* Utičnice sa 1x RJ45 Ethernet konektorom i nekom od

kombinacija RF konektora za FM, TV, SAT distribuciju

* detaljnije antenske utičnice

Kompatibilnost Televes RJ45 konektora sa Televes Ethernet TP kablovima

✔* – označava da je konektor kompatibilan, ali da postoji boljih opcija

Reference kablova219602 219701 219502 219601 219910 212201   2123   212302 212305 212310 212101 219301 219302 219101  
Ženski
kon.
209901 ✔✔✔✔✔✔✔✔✔
209921✔✔✔✔✔✔✔✔✔
209903✔*✔*✔✔*✔*✔*✔*✔*✔*✔*✔
209923✔*✔*✔✔*✔*✔*✔*✔*✔*✔*✔✔✔
Muški
kon.
209902✔✔✔✔✔✔✔✔✔
209904✔*✔*✔✔*✔*✔*✔*✔*✔*✔*✔