Alat za obradu koaksijalnog kabla i montiranje konektora ( kompresiona klešta, striperi ... )

Alati za obradu koaksijalnog kabla se koriste pri montaži konektora na koaksijalni kabl. Ovi alati ( često se nazivaju i striperi za koaksijalni kabl – eng. stripper) na brži, lakši i precizniji način odstranjuju izolaciju i dielektrik sa koaksijalnog kabla. Osim toga, eliminišu i mogućnost povrede pri obrađivanju kabla (u odnosu na korišćenje skalpela, ili drugih neprofesionalnih metoda).

Kompresiona  klešta se koriste za montiranje kompresionih konektora na koaksijalni kabl. Metodom kompresije konektor se trajno fiksira za koaksijalni kabl i ostvaruje bolju konekciju u odnosu na krimp ili twist konektore.

Televes pribor za obradu koaksijalnog kabla - striperi :

Komercijalni striper za koaksijalni kabl

Profesionalni striper za koaksijalni kabl

Televes kompresiona klešta

Kompresiona klešta za ravne konektore

Kompresiona klešta

Alat za zašrafljivanje kompresionih konektora