Merni instrumenti Televes serija H30

Televes H30 serija merača omogućava korisniku da izvrši sva merenja u okviru KDS, ZAS i SAT sistema. Noviji uređaji pordžavaju i relevantna merenja parametara signala u WiFi i IPTV mrežama. Zavisno od odabranog modela, uređaji iz H30 serije mernih instrumenata podržavaju merenja parametara i demodulacija slike digitalnih TV signala (DVB-C, DVB-T/T2, DVB-S/S2), merenja parametara analognih TV signala, zatim merenja upstream i downstream Internet kanala u kablovskim mrežama (DOCSIS 3.0/3.1), vizuelizacija slike i merenje parametara IPTV multicast stream-ova…

H30 merni uređaji su laki (cca 510 grama), kompaktni (dimenzije: 175 x 100 x 52 mm) i otporni na udarce i padove. Uređaj sa punom baterijom može biti uključen i do 5h. Jedinstvenog izgleda i vrhunskog kvaliteta, Televes H30 merači obezbeđuju visoku preciznost merenja.

Uređaji se upravljaju uz pomoć jednostavnog i intuitivnog korisničkog interfejsa. H30D3 merači poseduju mogućnost daljinskog upravljanja preko Ethernet mreže, dok se najnovija H30 Evolution serija merača može upravljati preko WiFi / Bluetooth veze putem Antroid / iOS aplikacije.

Mogućnost aktivacije dodatnih mernih opcija nakon kupovine uređaja.

 

Televes H30 Evolution merni instrumenti ICP Srbija

Prezentacija: Televes H30 Evolution

Prezentacije: Televes H30 Flex

Televes H30 Flex merač / analizator

 • H30 Flex serija mernih instrumenata / analizatora je dizajnirana da ispuni zahteve TV instalatera. H30 Flex merači podržavaju merenja parametara satelitskih, zemaljskih i kablovskih TV signala različitih standarda (digitalni DVB-S/S2, DVB-T/T2 i DVB-C standardi, merenje parametara analogne televizije).
 • Mogućnost demodulacije slike kod digitalnih TV multipleksa (MPEG), vizuelizacija spektra (Spectrum), skeniranje i merenja parametara dostupnih TV kanala u celom sistemu (System scan), ili skeniranje i merenje parametara TV signala samo na odabranim frekvencijama (Learning plan).
 • Satellite test. Detekcija i prepoznavanje satelita.
 • Generisanje konstelacionih dijagrama, merenje ehoa za digitalnu zemaljsku televiziju…
 • H30 Flex meračem moguće je napojiti preko koaksijalnog kabla antene sa ugrađenim predpojačavačem ili LNB konvertere.
 • od dodatnih opcija ističe se opcija za učitavanje slike i zvuka analognog A/V signala sa CVBS konektora, što je zgodno za instalatere sistema video nadzora.

Merači Televes H30Flex po referenci

Ref. 593304 DVB-S/S2 + DVB-T/T2 + DVB-C
Ref. 593303 DVB-S/S2 + DVB-C

Ref. 593302 DVB-S/S2 + DVB-T/T2

Ref. 593301 DVB-S/S2 + DVB-T
Ref. 593311 DVB-S/S2 + DVB-T       + prenosna torba + koaksijalni kabl
Ref. 593312 DVB-S/S2 + DVB-T/T2 + prenosna torba + koaksijalni kabl
Ref. 593313 DVB-S/S2 + DVB-C       + prenosna torba + koaksijalni kabl
Ref. 593314 DVB-S/S2 + DVB-T/T2 + DVB-C  + prenosna torba + koaksijalni kabl
Ref. 593360 DVB-S/S2 + QAM

Televes H30 Evolution merač / analizator

 • H30 Evolution serija mernih instrumenata / analizatora je dizajnirana da ispuni zahteve TV instalatera nove generacije. H30 Evolution merači podržavaju merenja parametara satelitskih, zemaljskih i kablovskih TV signala različitih standarda (digitalni DVB-S/S2, DVB-T/T2 i DVB-C standardi, merenje parametara analogne televizije).
 • H30 Evolution, zavisno od odabranih opcija, može posedovati sve funkcionalnosti kao i H30 Flex serija mernih instrumenata. Novine koje donose H30 Evolution merači jesu mogućnost daljinskog upravljanja meračem, monitoring merenja putem mobilne aplikacije, kao i IPTV i WiFi analizatori. Analiza IPTV multicast stream – ova (UDP / RTP), učitavanje slike IPTV kanala, detekcija i analiza relevantnih parametara WiFi mreža..

Merači Televes H30Evolution po referenci

Ref. 593501 DVB-S/S2 + DVB-T
Ref. 593502 DVB-S/S2 + DVB-T/T2
Ref. 593503 DVB-S/S2 + DVB-C
Ref. 593504 DVB-S/S2 + DVB-T/T2 + DVB-C
Ref. 593505 Full model: DVB-S/S2 + DVB-T/T2 + DVB-C + WiFi i IPTV analizatori + HEVC displej + prenosna torba + koaksijalni kabl
Ref. 593511 DVB-S/S2 + DVB-T + prenosna torba + koaksijalni kabl
Ref. 593512 DVB-S/S2 + DVB-T/T2 + prenosna torba + koaksijalni kabl
Ref. 593513 DVB-S/S2 + DVB-C + prenosna torba + koaksijalni kabl
Ref. 593514 DVB-S/S2 + DVB-T/T2 + DVB-C + prenosna torba + koaksijalni kabl

Televes H30 i H30D3 merači / analizatori

 • Prilagođeni za merenja signala kablovske televizije i Interneta u KDS sistemima. H30 i H30D3 merni instrumenti mere parametre QAM modulisanih digitalnih signala – DVB-C standard. Zavisno od modela i odabranih opcija, mogu demodulisati sliku TV programa u okviru DVB-C multipleksa (MPEG opcija). Takođe, mere parametre analognih TV kanala.
 • Televes H30D3 serija merača osim ovih mogućnosti poseduje mogućnost merenja parametara upstream i downstream kanala – DOCSIS 3.0/3.1 standard za prenos podataka preko koaksijalnih mreža. Uz to, moguća je emulacija kablovskog modema, automatska detekcija i skeniranje kanala na mreži, Reverse Path Ingress Scan…
 • Moguće je izvršiti IP speed test, i  mogućnost dugoročnog daljinskog monitoringa parametara i upravljanja uređaja (putem Ethernet mreže) – Long Term Monitoring opcija.

Merači Televes H30 i H30D3 po referenci

 
H30       Ref. 593101 DVB-C
H30       Ref. 593102 DVB-C + Remote Control (Ethernet) + IP Speed Test
H30D3  Ref. 593103 DVB-C + DOCSIS 3.0
H30D3  Ref. 593104 DVB-C + Remote Control (Ethernet) + IP Speed Test + DOCSIS 3.0
H30       Ref. 593105 DVB-C + Remote Control (Ethernet) + IP Speed Test + MPEG Service + Long-Term Monitoring
H30D3  Ref. 593108 DVB-C + Remote Control (Ethernet) + IP Speed Test + MPEG Service + Long-Term Monitoring DOCSIS 3.0