Glavne stanice

 

Glavne stanice za nove KDS sisteme ili za nadogradnju i digitalizaciju postojećih glavnih stanica. Profesionalni moduli za sve vrste transmodulacija, konverzije i lokalno generisanje signala.

Centralne stanice za ZAS sisteme. Fleksibilna i ekonomična rešenja.


Najnovija T0X serija modula KDS glavne stanice omogućuje obradu svih vrsta digitalnih i analognih signala. Profesionalni moduli omogućuju sve vrste transmodulacija, konverzije i lokalno generisanje signala.

››››


Kanalni pojačavači Televes serija T12. Visoka selektivnost, veliko pojačanje i visok izlazni nivo. LTE ready.

››››


Televes Avant serija glavnih stanica predviđena za ZAS instalacije. Obrada analognih i digitalnih TV kanala, kanalna obrada UHF signala iz 3 pravca, visok izlazni nivo, visok kvalitet obrade.

››››ИЗ ПРАКСЕ ЗА ПРАКСУ | ICP Niš