ZAS Zajednički antenski sistem

Zajednički antenski sistem (ZAS) ima najdužu tradiciju u distribuciji TV i radio signala u stambenim zgradama. Naš pojam ZAS je potekao od engleske skraćenice MATV (Master Antenna Television). Iz MATV sistema se je kasnije razvila kablovska televizija CATV-KDS koja je danas vrlo široko rasprostranjena širom sveta.

 

Nezavisno od KDS-CATV, satelitske DTH televizije  i sve većeg razvoja televizije preko interneta (IPTV, OTT) kao i novih trendova hibridne broacast -broadband televizije (HbbTV). ZAS je uvek ostao vrlo značajan i koristan sistem za prijem i distribuciju TV i radio signala.
Osnovna prednost ZAS je ta što je to praktično televizija bez pretplate.

Preporuke za projektovanje ZAS i KDS - (pdf 70KB srp)

U mnogim svetskim regulativama ZAS je obavezan sistem koji se mora projektovati i instalirati u stambenim zgradama nezavisno od pretplatničke TV. I u našem zakonodavstvu je to previdjeno kroz Pravilnik o uslovima i normativima za projektovanje stambenih zgrada i stanova (sl.glasnik RS 58-2012) kao i Pravilnik o tehničkim i drugim zahtevima .... pri izgradnji poslovnih i stambenih objekata (sl.glasnik RS 123-2012). Kompletne pravilnike možete preuzeti u delu

Zakonska regulativa.

 

Bazični ZAS  prema regulativi podrazumeva obavezan nezavistan prijem, obradu i distribuciju nacionalnih, regionalnih i lokalnih TV programa koji su dostupni na mestu izgradnje stambenog objekta i min. jednu nezavisnu TV priključnicu u stanu. 

Na ovaj način se obezbedjuje besplatan pristup svih stanara domaćoj televiziji što je posebno značajno za gradjane koji ne žele ili nisu u finansijskoj mogućnosti da plaćaju pretplatu.


Takodje, ima se u vidu da bez obzira na stotine TV programa koji su u ponudi KDS-SATV-IPTV operatera, ogromna većina gradjana dominantno prati domaće TV programeOvim se obezbedjuje i interes države za  pravovremeno  informisanje gradjana o pitanjima od nacionalnog i lokalnog značaja.

 

Razvojem i kompletnim prelaskom na digitalnu zemaljsku TV (DTT) gde se u nacionalni multipleks TV kanala pridodaju lokalni TV programi za svako područje, ZAS će još više dobiti na značaju.

 

Jedan od trendova je revitalizacija i nadogradnja postojećih ZAS sistema i jeftinog pristupa internetu u stambenim zgradama koje iniciraju skupštine stanara. 

 

Trendovi ZAS

Tipična struktura ZAS


ИЗ ПРАКСЕ ЗА ПРАКСУ | ICP Niš