Izvod iz standarda

U prilogu je dat izvod iz standarda CENELEC EN 60728-1 (stari standard EN 50083-7) Srpski standard SRPS EN 60728-1 (Napomena: Svi srpski standardi iz oblasti KDS i ZAS se u potpunosti baziraju na odgovarajućim EN  ili IEC standardima tako da se prevode i ispred se samo dodaje ekstenzija SRPS)

Izvod iz standarda (pdf 95KB srp)

Ovim standardima se propisuju parametri digitalnih i analognih TV i radio signala u kablovskim (KDS) i zajedničkim antenskim (ZAS) sistemima - uključujući i sisteme za distribuciju SAT IF/MF opsega do 3 GHz. Imajući u vidu da je u Srbiji digitalizacija zemaljske TV u završnoj fazi (krajnji rok je 17.06.2015. u skladu sa ITU GE06 planom tranzicije) kao i da će još najmanje narednih 5 godina dominirati analogna terminalna oprema (korisnički CRT ili LCD TV prijemnici bez odgovarajućih digitalnih tjunera) - to podrazumeva da će i dalje u distributivnim mrežama KDS i ZAS koegzistirati digitalni i analogni TV i radio signali (kao i razne tehnološke platforme za prenos interneta).

Generalno, kompletna telekomunikaciona infrastruktura, posebno u stambenim i poslovnim objektima, je od velikog značaja za kvalitet života, poslovanja i bezbednost građana. S tim u vezi, tehničke ekipe koje rade na projektovanju sistema, instalaciji, umeravanju sistema, nadzoru, superviziji i regulativi su odgovorne za profesionalan pristup, poštovanje standarda i pravila struke.

Tehnologije, tehnička rešenja, operateri i provajderi se menjaju - kvalitetna telekomunikaciona infrastruktura (prenosni medijum) služi decenijama.

Izvod iz standarda (pdf 95KB srp)
* NAPOMENA: Standardi su fluktuirajuća materija i stalno se unapređuju, posebno na bazi iskustava u praksi. Npr. standard DVB-T2 za digitalnu zemaljsku TV je najnoviji standard koji se još uvek razvija (realna mreža,.. M-PLP, UHTDV, HEVC) tako da se mogu očekivati i neke modifikacije min./max.parametara u prijemnom i distributivnom delu kablovskih sistema. Svaki sistem, tehnologija i standard su dokazani tek onda kad su prihvaćeni i dokazani u realnoj praksi.

Preporuke za projektovanje ZAS i KDS - (pdf 70KB srp)

U štampanim prospektima nastojimo da publikujemo što više praktičnih primera i preporuka za projektovanje i procedure merenja u KDS, ZAS i SATV sistemima, kao i implikacije novog DVB-T2 sistema zemaljske TV u Srbiji.


ИЗ ПРАКСЕ ЗА ПРАКСУ | ICP Niš